İlan

 

 

Koyun alım/satım ilanlarınızı ücretsiz yayınlatmak için lütfen iletişim  bölümüne tıklayınız veya yorum olarak yollayınız…

Sakız Koyunu kategorisine gönderildi | 4 yorum

Sakız Koyunu Hakkında Bilgiler

Sakız Koyunu
Adını İzmir ili Çeşme ilçesi karşısında yer alan(Chios) Sakız adasından alan Sakız koyunu, üreticileri tarafından koyunların kraliçesi olarak nitelendirilmektedir.Sakız koyunları Ege bölgesinde İzmir ilinin özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde ayrıca Ege bölgesinin Akdeniz ikliminin hakim olduğu diğer kısımlarında, güney Marmara bölgesi ve Akdeniz bölgelerinde başarı ile yetiştirilmektedir.Çeşme koyunu olarak da bilinen Sakız koyunları uzun kuyruklu olup kuyrukları üçgen şeklinde düşük yağlı(yağsız) yapıya sahiptir.Vücut yapısı ise beyaz renkli kaba yapağılı olup baş ve bacaklarda benek şeklinde siyah lekeler bulunmaktadır.Meme yapıları geniş ve çokça süt sağımına uygundur.Koyunlar çoğunlukla boynuzsuzdur,erkeklerde ise kıvrımlı(spiral) güçlü boynuzlar bulunur.Sakız koçları yerli ırk koçlarımız arasında en güçlü koçlar olup,koçların kralı olarak da adlandırılmayı hak etmektedirler.
Sakız koyunları özenli bakım isterler fakat karşılığını da senede 200-250 kg süt verimi,180 günü geçebilen laktasyon ve ortalama 1.7-2.3 kuzulama oranı ile fazlasıyla öderler.Sakız koyunlarında bir defada ikiz,üçüz hatta 7’ye varan kuzulama olabilmektedir.Ayrıca gebe kalma yaşı 7-9 aylıktan (bakıma-gelişmeye bağlı)başlamakta ve doğum sonrası sadece 15 gün dinlenme ile koç katımına hazır hale gelmektedir.Dolayısıyla iyi bakılan Sakız koyunları için her 2 yılda 3 kez kuzulama gayet mümkündür.
Sakız Koyunlarının dişisi ortalama 50-60 kg, erkekleri ise ortalama 80-90 kg gelmektedir(yetişkin erkeklerin 120 kg ağırlığa kadar ulaşabildikleri üreticiler tarafından ifade edilmektedir)
Yukarıda yazılı verilerden de anlaşılabileceği gibi Sakız koyunları dünyada en fazla süt verimi ve kuzulama verimi olan özel koyunlardır,tabiidir ki bu veriler doğru iklim ve bakım şartlarında sadece safkanlardan elde edilebilir.Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü yörelerde Sakız koyunu yetiştirilmesi uygun değildir,zira döl ve süt veriminde bu yörelerde Sakız koyunları adaptasyon sorunu yaşadığından ciddi düşüşler yaşanır.İşte bu nedenle Sakız koyunlarının ülkemiz sathına safkan olarak yayılması mümkün olamamıştır.Sakız koyunları her ne kadar sert kara iklimine adapte olmakta zorlansalar da damızlık olarak nispeten düşük verimli yerli ırklarımızın ıslahında önemli başarılara imza atmışlar hala da atmaya devam etmektedirler.Örneğin;Kıvırcık,Karayaka,Dağlıç,Akkaraman,İvesi koyunlarımızın sakız koçları ile melezlenmesi ile et,süt,döl verimleri artmış daha kaliteli melez koyunlar elde edilmiştir.Karadeniz’in iklim yapısına uygun kaliteli ve yüksek döl verimli Bafra koyunları(Karayaka-Sakız melezidir) sakız familyasındandır.Ayrıca Tahirova koyunlarının da daha verimli olabilmesi için Sakız melezlenmesi denenmektedir.Sakız koyunları ile melezlenme neticesinde yerli ırklarımızın sadece et,süt,yapağı,döl verimleri artmamakta aynı zamanda yeni doğan melez kuzuların hayata tutunma açısından önemli avantajları olduğu gözlemlenmektedir.
Sakız koyunlarının etleri de Kıvırcık koyunlarının etleri gibi çok lezzetlidir.Özellikle Sakız süt kuzularının etleri ciddi talep görmektedir.Saf ırk Sakız koyunlarının iklim adaptasyon sıkıntısı nedeniyle her bölgede üretilemeyişlerinden mevcutlarının 3-5 bin kadar oldukları varsayılmakta ise de günümüzde kimi üreticilerin damızlık Sakız koyunlarını özellikle Urla çevresinde yetiştirdikleri görülmektedir.
Yazımızın kısa bir özetini çıkaracak olursak;yerli ırk yetiştiricilerimizin düşük verimli koyunlarını damızlık saf ırk Sakız melezlemesi yoluyla daha karlı bir üretime geçebileceğini söyleyebiliriz.

 

Sakız Koyunu Özellikleri:
LAKTASYON :180 gün civarı
SÜT VERİMİ :200-250kg/yıl
AĞIRLIK ARTIŞI : 240 g/gün ortalama(Erkek toklu)
ET RANDIMANI :%48 Civarı
KİRLİ YAPAĞI :1.5-2 Kg
YAPAĞI RANDIMANI :%70-%75
YAPAĞI KALINLIĞI :28-34 Mikron
LÜLE UZUNLUĞU :11-15 cm
İLK GEBELİK YAŞI :7-9 ay
CANLI AĞIRLIK :60 kg/ort(Dişi) 80 kg/ort(Erkek)
KUZULAMA VERİMİ :1.7-2.3 Kuzu/ort

 

 

Sakız Koyunu kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 27 yorum

Romanov Koyunu

Rusya’da uzun yıllar boyunca yapılan ilmi çalışmalar sonucunda oluşturulan sıcağa-soğuğa dayanıklı vede kuzu makinası olarak adlandırılan bir koyun ırkıdır.

-Yağsız kuyruklu,orta cüsseli koyunları 55kg civarı,koçlar ise 80kg varan canlı ağırlıklara ulaşmaktadır.

-Etleri gayet lezzetlidir.

-Yılda 2 kez gebe kalabilen Romanov koyunları 3-4 aylık olduklarında cinsel olgunluğa ulaşırlar.

-Her doğumda üçüz hatta altız yavru alma imkanı bulunmaktadır.

Romanov Koyunu kategorisine gönderildi | 5 yorum

Karayaka Koyunu

Karadeniz koyunudur,özellikle Karadeniz’e kıyısı olan Sinop,Samsun,Ordu,Giresun illerinde iç kısımda ise Tokat’da yetiştirilmektedir.Vücut beyaz renklidir ve kaba yapağı ile örtülüdür.Baş,kulak ve bacaklarda siyah lekeler bulunmaktadır.Dişileri boynuzsuzdur,koçları ise kıvrımlı boynuzlara sahiptir.Kuyruk yapısı yağsız,ince ve uzun görünüşe sahiptir.
Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg,laktasyon süresi 130-140 gün,süt verimi 40-45 litre,ikiz doğum oranı ortalama %5,kirli yapağı verimi 1.5-2 kg.
Eti lezzetli koyun ırklarımızdandır.

Karayaka Koyunu, Yerli Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Kıvırcık Koyunu

Kıvırcık koyunları et lezzeti bakımından en çok tercih edilen koyun ırklarımızdan biri olup Trakya Bölgesinin tamamında,Marmara’nın güneydoğusunda kalan illerde ve Ege bölgesinin İzmir,Aydın,Manisa illerinde yetiştirilmektedir.Beyaz renkli vücut yapısı olan Kıvırcık koyunlarının dişileri boynuzsuz olup erkeklerin ise kıvrımlı boynuzları vardır.Kuyruk yapısı ince ve uzundur.Ülkemizin toplam koyun varlığı içinde Kıvırcık koyunlarının oranı oldukça düşüktür(Yaklaşık %5-6)
Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-42 kg,laktasyon süresi 140-180 gün,süt verimi 60-90 litre,ikiz doğum oranı %10-%20,kirli yapağı verimi 1.5 kg ve her 100 koyundan 110-130 kuzulama imkanı bulunmaktadır.Yeni doğan kuzularda süt kesiminden sonra sadece 2 aylık besleme sonucunda 17-18 kg karkas ağırlığı sağlanabilmektedir.

Kıvırcık Koyunu, Yerli Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Dağlıç Koyunu

Dağlıç koyunları Sakarya nehrinin batısından Ege kıyılarımıza kadar bölgelerde beslenmektedir.Kaba karışık beyaz renkli yapağı ile örtülü bir dış görünüşü vardır.Ağız,burun,göz etrafında siyah lekeler bulunur.Dişileri boynuzsuz erkekleri ise helezonik boynuzludur.Kuyruk yapısı yağlı ve yarım elma görünümlüdür.
Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg, laktasyon süresi 130-140 gün süt verimi 40-50 litre,ikiz doğum oranı yaklaşık %2,kirli yapağı verimi 2-2,5 kg ve her 100 koyundan 90-100 kuzulama imkanı bulunmaktadır.

Dağlıç Koyunu, Yerli Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Mor Karaman

Genel olarak ülkemizin kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde yetiştirilmektedir.En çok Kars,Ardahan,Van,Erzurum,Erzincan,Bayburt güneydoğuda ise Bitlis civarında beslenir.Bu ırkımıza Kızıl Karaman koyunu da denmektedir.Vücut renkleri kimi zaman kızıl kimi zaman mor renk olabilmektedir.Baş kısmında göz,ağız ve burun etrafının daha koyu renk aldığı gözlenmekte aynı zamanda baş,burun,karın altı ve bacaklar çıplaktır.Kuyruk kısmı diğer Karaman ırklarında olduğu gibi yağlıdır.Bu ırkımız ülkemiz koyun varlığının yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.
Anaç koyunlarda 50-60 kg canlı ağırlığa ulaşılmakta,140-150 gün süren laktasyon,50-60 litre süt verimi,2-2.5 kg kirli yapağı verimi, ortalama %5 ikiz doğum oranı ve her 100 koyundan 95-100 kuzulama imkanı bulunmaktadır.Yeni doğan kuzulardan süt kesiminden sonra 3 aylık besleme sonucunda 20-25 kg karkas ağırlığı sağlanabilmektedir.

Mor Karaman, Yerli Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Ak Karaman Koyunu

Ülkemizin en yaygın koyun ırkı olup yaklaşık tüm koyun varlığımızın yarısına yakınını Ak Karaman koyunları oluşturmaktadır. Ak Karaman koyunları sahil bölgelerimiz hariç Anadolu’nun orta kesimleri başta olmak üzere batıda Eskişehir ve Kütahya’dan doğuda Sivas’a kadar olan tüm Orta Anadolu coğrafyasında yetiştirilmektedir.
Ak Karaman koyunlarının vücutları beyaz renkli olup ağız,burun,göz çevresi,kulak ve ayaklarında siyah renkler bulunmaktadır. Kuyruk yapısı yağlıdır,rengi dışında dış görünüşü Mor Karamana benzemektedir.
Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-45 kg,laktasyon süresi 140-150 gün,süt verimi 50-60 litre,ikiz doğum oranı yaklaşık%5,kirli yapağı verimi 1.5-2 kg ve her 100 koyundan 100-110 kuzulama imkanı bulunmaktadır.Yeni doğan kuzulardan süt kesiminden sonra 3 aylık besleme sonucunda 20-22 kg karkas ağırlığı sağlanabilmektedir.

Ak Karaman Koyunu, Yerli Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Ege Koyunu

Başlangıcı Doğu Friz ,kıvırcık ve Sakız koyun ırklarının birleştirme melezlenmesi ile oluşmuştur.Yüksek verimli bir ırk meydana gelmiştir.Süt ve döl verimini daha da yükseltebilmek için Tahirova ile Sakız ırkları kullanılmaktadır.İlk aşamada Sakız ve Tahirova melezlenmesi yapılmakta olup ,oluşan melezler daha sonra Tahirova koçları ile melezlenmektedir.

Ege Koyunu, Melez Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Tahirova Koyunu

Kıvırcık koyunlarının Doğu Friz ırkı ile melezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir melez ırkımızdır.Ege ve Marmara bölgelerinde başarıyla yetiştirilmektedir.Süt verimi ve kuzulama verimi yüksek bir koyun ırkıdır.

Melez Irklar, Tahirova Koyunu kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Malya Koyunu

Malya (Kırşehir) tarım işletmesinde yapılan Alman etçi Merinosları ile yerli Akkaraman ırkının melezlenmesi sonucu olan başka bir melezlemedir.Adını üretildiği tarım işletmesinden almıştır.Vücut beyaz renk olup baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunur.Yapağı verimi Akkaramanlardan yüksektir,kuyruk yarım yağlıdır.
Anaç koyunlarda canlı ağırlık 45-50 Kg (Akkaraman 40-45 Kg)
kirli yapağı verimi 2.4-2.8 Kg (Akkaraman 1.5-2 Kg ) dır.

Malya Koyunu, Melez Irklar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın